ORTUR ORDU TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BÜFE KİRALAMA İHALESİ - Ordu Büyükşehir Belediyesi

ORTUR ORDU TURİZM VE OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BÜFE KİRALAMA İHALESİ

ORTUR A.Ş. KİRALAMA İHALE İLANI

 1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olup, 12/06/2020 tarih ve 2020/148 sayılı meclis kararıyla şirketimize devir edilen — İlimiz Altınordu ilçesi Orhaniye Mahallesi Boztepe Mevkiinde bulunan 27 adet büfeden; 3-4-6-7-9-10-11-12-1314-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25 nolu (20 adet) büfenin işletmeciliğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 01/11/2024 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılması işi.

Sıra

Adresi/Mevkii

Yillik

Muhammen

Kira Bedeli

Geçici

Teminat

Tutarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

3 Nolu Büfe; Fındık Ürünleri Satışı İçin Kullanılmak Üzere

17.850 TL

2.142 TL

20.07.2020

14:00

2

4 Nolu Büfe; Arı Ürünleri Satışı İçin Kullanılmak

Uzere

17.850 TL

2.142 TL

20.07.2020

14:05

3

6 Nolu Büfe; Yöresel Tost-Yerel İçecek Fındıklı

Sahlep ve Fındıklı Kahve Satışı Amacı İle Kullanılmak Üzere

17.850TL

2.142 TL

20.07.2020

14:10

4

7 Nolu Büfe; Bakırdan Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere

11.850 TL

1.422 TL

20.07.2020

14:15

5

9 Nolu Büfe; Mısır Ürünleri Ve Kumpir Satışı İçin Kullanılmak Üzere

17.850 TL

2.142 TL

20.07.2020

14:20

6

10 Nolu Büfe; Hediyelik Ürünler Satışı İçin Kullanılmak Üzere

11.850 TL

1.422 TL

20.07.2020

14:25

7

II Nolu Büfe; Turizm Acentası Tanıtım Ve Reklam Satışı İçin Kullanılmak Üzere

11.850TL

1.422 TL

20.07.2020

14:30

8

12 Nolu Büfe; Ordu Dövme Dondurması Satışı için Kullanılmak Üzere

17.850 TL

2.142 TL

20.07.2020

14:35

9

13 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı için

Kullanılmak Uzere

11.850TL

1.422 TL

20.07.2020

14:40

10

14 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya(Ahşap Ürünleri) Satışı İçin Kullanılmak Üzere

11.850 TL

1.422 TL

20.07.2020

14:45

11

15 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere

11.850 TL

1.422 TL

20.07.2020

14:50

12

16 Nolu Büfe; Gözleme-Simit Satışı İçin Kullanılmak Üzere

17.850 TL

2.142 TL

20.07.2020

14:55

13

17 Nolu Büfe; Bal, Pekmez, Pestil vb.

Satışı İçin Kullanılmak Üzere

Ürünlerin

17.850 TL

2.142 TL

20.07.2020

15:00

14

18 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya

Kullanılmak Uzere

Satışı İçin

11.850 TL

1.422 TL

20.07.2020

15:05

15

19 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya

Kullanılmak Üzere

Satışı İçin

11.850 TL

1.422 TL

20.07.2020

15:10

16

20 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya

Kullanılmak Üzere

Satışı İçin

11.850 TL

1.422 TL

20.07.2020

15:15

17

21 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya

Kullanılmak Üzere

Satışı İçin

ı ı.850TL

1.422 TL

20.07.2020

15:20

18

23 Nolu Büfe; Profesyonel Fotoğrafçılık Ve Baskı

Hizmeti Satışı İçin Kullanılmak Üzere

17.850TL

2.142 TL

20.07.2020

15:25

19

24 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere

ı ı .850 TL

1.422 TL

20.07.2020

15:30

20

25 Nolu Büfe; Hediyelik Müzik Aletleri-Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere

11.850TL

 

20.07.2020

15:35

 1. Şartname ve ekleri İhale şartnamesi ve ekleri, Ortur A.Ş. İhale Biriminden 100,00.- TL bedelle satın alınacaktır.

C)İhale İlimiz Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı Karşıyaka Spor Kompleksi Sitesi No:44 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Ortur A.Ş, Şirket Merkezinde 20/07/2020 Pazartesi Saat: 14:00 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

 1. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten (hafta sonları hariç) I gün önce (17/07/2020 Cuma) saat 16:30 'a kadar ORTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. İhaleye katılmak İsteyen İsteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
  1. Gerçek Kişiler:

I. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

  1. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
  2. Nüfus Kayıt Örneği.
  3. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
  4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
  5. Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odası 'ndan alınmış Sicil Gazetesi
  6. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
  7. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası veya Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı ihale konusuna uygun olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
  8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (3-4-5-6-7-8-10-11-12. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
  9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

I I . Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış "borcu yoktur belgesi.”

12. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

  1. Tüzel Kişiler:

I. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

  1. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza sirküleri
  3. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
  4. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
  5. Ordu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ihale konusuna uygun olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
  6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (3-4-5-6-8-9-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
  7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı İmza ömeğİ.
  8. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış "borcu yoktur belgesi.”
  9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

I I . İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak vekillerin, sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

C) Diğer Şartlar:

 1. Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
 2. İhale İştirak bedeli ve Geçici teminat bedeli Vakıfbank Ordu Şubesi Nezdinde Bulunan TR570001500158007308847842 IBAN Nolu ORTUR A.Ş. hesabına yatırılacaktır.
 3. İştirakçiler ihale şartnamesinde belirtilen bağımsız bölümlerden (büfe) tercih ettikleri büfeye ait istenilen belgeler ile birlikte geçici teminat bedellerini yatırmak koşulu ile en fazla I kiralama ihalesine katılabilirler.
 4. Her Büfe Başvuru Şartında Aranan Belgeye Uygun Satış Yapacaktır, ORTUR A.Ş. 'nin onaylamadığı ürünler SATILAMAZ.
 Adresi/Mevkii

Başvuru Şartı/Belgeler

13 Nolu Büfe; Fındık Ürünleri Satışı İçin Kullanılmak ÜzereOrdu İlinde Fındık Ürünleri Paketlemesi ve Satışını Yaptığına Dair İlgili Kurumdan Alınmış Belge
24 Nolu Büfe; Arı Ürünleri Satışı İçin Kullanılmak ÜzereOrdu İlinde En az I Yıl Arı Ürünleri Paketleme ve Satışı Yaptığına Dair İlgili Kurumdan Alınmış Belge
3

6 Nolu Büfe; Yöresel Tost-Yerel İçecek Fındıklı

Sahlep ve Fındıklı Kahve Satışı Amacı İle Kullanılmak Üzere

Ordu İlinde En Az 2 Yıl İkamet Ettiğine Dair Adres Bilgi Raporu

Çay Ocağı Veya Büfe İşletmecisi Olduğunu Gösterir İlgili Belge (En Az 2 Yıllık)

47 Nolu Büfe; Bakırdan Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak ÜzereBakırcılık Faaliyeti İle İlgili Belge
5

9 Nolu Büfe; Mısır Ürünleri Ve Kumpir Satışı

İçin Kullanılmak Üzere

Ordu İlinde En Az 2 Yıl İkamet Ettiğine Dair Adres Bilgi Raporu

Mısır ve Mısır Ürünleri Üzerine İlgili Faaliyet Gösterdiğine Dair Belge

6

10 Nolu Büfe; Hediyelik Ürünler Satışı İçin Kullanılmak Üzere

Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık

Kakmaçılik_ve Bastonculuk imalatı Ticareti Faaliyeti Gösterir Bel e (EnAz2 Yıl)

7

II Nolu Büfe; Turizm Acentesi Tanıtım Ve Reklam Satışı İçin Kullanılmak Üzere

En Az iki Yıllık TÜRSAB'a Kayıtlı Acente Belgesi

8

12 Nolu Büfe; Ordu Dövme Dondurması Satışı

İçin Kullanılmak Üzere

İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden Süt Ürünleri İşletme Belgesi

10.52.01, 46.36.04, 56.10.04 NACE Kodlarına sahip EsnafVe

Sanatkarlar Odası'ndan Alınmış Belge

9

13 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere

Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık (Neccarlık)

Kakmacılık ve Bastonculuk imalatı Ticareti Faaliyeti Gösterir Belge (En Az 2 Yıl)

10

14 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya(Ahşap Ürünleri)

Satışı İçin Kullanılmak Üzere

Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık (Neccarlık)

Kakmacılık ve Bastonculuk imalatı Ticareti Faaliyeti Gösterir Belge (En Az 2 Yıl)

11

15 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere

Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık (Neccarllk)

Kakmacılık ve Bastonculuk İmalatı Ticareti Faaliyeti Gösterir Belge (En Az 2 Yıl)

12

16 Nolu Büfe; Gözleme-Simit Satışı için Kullanılmak Üzere

Unlu Mamuller Veya Börek Üzerine Faaliyet Gösterdiğine Dair Belge (En Az 2 Yıl)

13

17 Nolu Büfe; Bal, Pekmez, Pestil vb. Ürünlerin

Satışı İçin Kullanılmak Üzere

Arıcılık Belgesi Olduğunu Gösterir Belge

14

18 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere

47.78.04 NACE Koduna Sahip Esnaf Ve Sanatkarlar Odası 'ndan Alınmış Belge (En Az 15 Yıl)

15

19 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere

47.78.04, 13.99.02 NACE Kodlarına sahip EsnafVe Sanatkarlar Odası'ndan Alınmış Belge (En Az 3 Yıl)

16

20 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin

Kullanılmak Uzere

16.29.03, 14.39.01, 47.78.04 NACE Kodlarına sahip Esnaf Ve Sanatkarlar Odası'ndan Alınmış Belge (En Az 4 Yıl)

17

21 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere

47.78.04 NACE Koduna Sahip Esnaf Ve Sanatkarlar Odası'ndan Alınmış Belge (En Az 2 Yıl)

18

23 Nolu Büfe; Profesyonel Fotoğrafçılık Ve

Baskı Hizmeti Satışı İçin Kullanılmak Üzere

Fotoğrafçılık Üzerine Faaliyet Gösterdiğine Dair Belge (En Az 2 Yıl)

19

24 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere

Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık (Neccarlık)

Kakmacılık ve Bastonculuk imalatı Ticareti Faaliyeti Gösterir Belge (En Az 2 Yıl)

20

25 Nolu Büfe; Hediyelik Müzik Aletleri-Eşya

Satışı İçin Kullanılmak Üzere

Ordu İlinde Üretilen Müzik Aletleri Ve Oyuncaklarında Faaliyet Gösterdiğine Dair Belge

     

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Ortur A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ordu Büyükşehir Belediyesi web sitesini optimize etmek ve geliştirmek için tanımlama bilgilerinizi (cookie) kullanıyor. Detaylı bilgiye Çerez Politikası belgemizden ulaşabilirsiniz.

Ordu Büyükşehir Belediyesi web sitesini optimize etmek ve geliştirmek için tanımlama bilgilerinizi (cookie) kullanıyor. Detaylı bilgiye Çerez Politikası belgemizden ulaşabilirsiniz.