Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI

İlimiz, Altınordu İlçesi, Aziziye, Zaferimilli ve Taşbaşı Mahalleleri sınırları içerisinde 37,2 hektar büyüklüğünde Kentsel sit alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planının, onama sınırı içinde var olan kültür değerlerinin korunmasını sağlamak, alanın tümünün koruma, kullanma dengesini gözeterek geliştirilmesini sağlamak ve bu çalışmalar sonucunda bu alanın kentin saygın yaşam bölgesi haline dönüştürülmesi ve gelecek nesillere sağlıklı mekanlar olarak aktarılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan NİP: 34930 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.10.2019 tarih ve 2019/227 sayılı Meclis Kararıyla onaylanmıştır.