Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İlimiz, Altınordu İlçesi, G39-B-03-B nazım imar, G39-B-03-B-4-A uygulama imar planı paftası, Selimiye Mahallesi 321 ada 7 nolu parsel üzerinde belediyemizce tescilli tarihi konağın ön plana çıkartılması, çevre düzenlemesi ile görünürlüğünün ve otopark ihtiyacının arttırılması amacıyla “Kültürel Tesis Alanı” olarak NİP: 20495,52 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP: 102,173 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.09.2019 tarih ve 2019/183 sayılı Meclis Kararıyla onaylanmıştır.