Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE NAZIM İMAR PLANI

“Ordu Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGTB)” sınırları içerisinde kalan Perşembe İlçesi, Düz Mahallesinde Toplu Konut Amaçlı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Toplu Konut Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 2019-3/1 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca 08.07.2019 tarihinde onaylanmıştır.