Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
NAZIM İMAR PLANI

“Ordu Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGTB)” sınırları içerisinde kalan Perşembe İlçesi, Aziziye Mahallesinde yer alan 117 ada 59 parsel numaralı taşınmaza ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 2019-3/4 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca 31.05.2019 tarihinde onaylanmıştır.