Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
NAZIM İMAR PLANI

“Ordu Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGTB)” sınırları içerisinde kalan Ordu İli, Fatsa İlçesi, Bolaman sahilinde 29 adet sahil tahkimatını içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 29.03.2019 tarih ve 2019-6/3 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca 24.05.2019 tarihinde onaylanmıştır.