Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
NAZIM İMAR PLANI

“Ordu Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGTB)” sınırları içerisinde kalan Ordu İli, Fatsa İlçesi, Bolaman ve Yalıköy Mahallelerine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 22.02.2019 tarih ve 2019-3/2 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinde onaylanmıştır.