YARIŞMA ŞARTNAMESİ


 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcıların öğrenci olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Öğrenciler belgelerini proje kayıt formuna yüklemelidirler.
 • İsteyen yarışmacılar projeleriyle ilgili 3 dakikayı geçmeyecek yüksek çözünürlüklü video hazırlayıp sisteme atacaktır.
 • Başvurular bireysel veya grup olarak yapılabilir. Grup katılımlarında grup maksimum 3 kişiden oluşabilir. Grup katılımında ödül gruba verilecektir.
 • Bir öğrenci birden fazla proje ile de yarışmaya katılabilir. Birden fazla proje ile yarışmaya katılan öğrenci ya da grup her projeye ayrı isim vermek zorundadır.
 • Yarışmaya gönderilecek her proje için www.ordu.bel.tr adresinden “Başımıza İcat Çıkar Projesi” bölümüne kayıt yaptırarak proje formu doldurulacaktır.
 • Yarışma başvuruları sadece “www.ordu.bel.tr” “Başımıza İcat Çıkar Projesi” adresinden kabul edilecektir.
 • Yarışma ile ilgili sorular ve cevapları yarisma@ordu.bel.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
 • Yarışmaya başvuru yapan öğrenciler yarışma ile ilgili başvuru formuna girdikleri bilgileri içeren proje özetini elden ya da posta ile en geç 2 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması, kopya edilmesi ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk tamamen yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya katılan projeler bir ön elemeye tabi tutularak sunum ve değerlendirme için final sergisine davet edilecektir.
 • 2. aşamaya kalan projelerin final dönemine kadar projelerini geliştirmeleri ve detaylı bir sunum hazırlamaları gerekmektedir. Finale kalan projelerin maketlerinin yapılması ve proje sahiplerinin Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşecek olan toplantıya katılmaları gerekmektedir.
 • İlkokul, ortaokul ve lise kategorisinde yarışmaya katılan öğrencilerin mutlaka danışman öğretmenleri olacaktır. Danışman öğretmenler birden fazla projeye danışmanlık yapabilecektir.
 • 18 yaşından küçük olan yarışmacılar veli izin belgesi ve danışman öğretmen bilgilerini www.ordu.bel.tr. web sitesi üzerindeki “Yenilikçilik Projesi” adresinden elektronik ortamda sisteme girmelidir.
 • Başvuru sahibi öğrenci(ler), okullarından aldıkları onaylı öğrenci belgesini online başvuru sistemine yükleyecektir.
 • Yarışmada finale kalmaya hak kazanan ve sonrasında dereceye giren projeler yayınlanıp farklı etkinliklerde sergilenebilecektir. Yayınlanan ve sergilenen projelerin herhangi bir etkinlikte kullanılması ve uygulanması halinde telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Yarışmacılar hazırlamış oldukları projelerine ait sunumları kendilerine verilen 10 dakikalık süre içerisinde gerçekleştireceklerdir.
 • Yarışmanın jüri üyeleri Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sektör temsilcilerinden oluşacaktır.
 • PROJE RAPORU DÜZENİ

 • Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır.
 • Paragraf başları soldan girintili, paragraflar iki yana yaslı, tek sütun biçimde düzenlenecektir.
 • Belirtilenler dışında başlık eklenmeyecektir.
 • Sayfa yapısı Word menüsünden Normal olarak ayarlanacaktır.
 • Metin içerisinde metnin görsel bütünlüğünü ve anlatımın akışını bozmayacak biçimde resimlere yer verilebilir.
 • Metin, tüm bölümleri dahil, en fazla 8 sayfa olacaktır.
 • Proje Özet Bilgileri bölümü 250-300 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Belirtilen biçimsel formatın dışındaki başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • ÖDÜL TÖRENİ

  11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 14.00 Ordu Büyükşehir Belediyesi Merkez Yerleşkesi