YARIŞMA KATEGORİLERİ


İlkokul        : 1.- 4. Sınıflar
Ortaokul     : 5. – 8. Sınıflar
Lise             : 9. – 12. Sınıflar
Üniversite   : Yüksekokul ve Fakülte Öğrencileri