MELET PARK


Melet ırmağının sol sahilinde Ordu Belediyesi tarafından vahşi depolama şeklinde çöp alanı olarak kullanılan sahanın rehabilitasyonu kapsamında DSİ tarafından ırmağın kenarına taş tahkimat yapılarak söz konusu saha taşkından korunacak ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yaşam alanı olarak düzenlenecektir. DSİ tarafından yapılacak taşkın koruma projesi (taş tahkimat) için gerekli olan güncel halihazır harita hazırlandı.