STABİLİZE YOL ÇALIŞMALARI


Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan yol ağında, bugüne kadar 7587 km stabilize yol yapımı gerçekleştirilmiştir.