STABİLİZE YOL ÇALIŞMALARI


Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan yol ağında, bugüne kadar 6618 km stabilize yol yapımı gerçekleştirilmiştir.