KURUM FELSEFESİ


 

 

MİSYON BİLDİRİMİ

 

Adaletten ödün vermeden, kapsayıcı ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile yaşamaktan mutluluk duyulacak bir şehir imar etmek.

 

VİZYON BİLDİRİMİ

 

Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine sahip çıkan, kenti emanet olarak görüp sürekli yaşanabilir kılmak için hizmetler üreten, vatandaş odaklı, kurumsallaşmış bir belediye olmak.

 

TEMEL İLKELERİMİZ

 

·        Hizmetlerimizde adaletten ayrılmayız

·        Çalışmalarımızda şeffaflık ve hesap verebilirliği esas alırız.

·        Faaliyetlerimizde toplumun her bir bireyini ayrı ayrı gözetiriz.

·        Çevreye duyarlıyız.

·        Kaynaklarımızı etkin, verimli ve tutumlu kullanırız.

·        Sürdürebilir ve kalıcı hizmetler üretiriz.

·        Bilim ve teknolojiden maksimum düzeyde yararlanırız.

·        Hizmetlerin üretimi ve sunumda katılımcılığı önemseriz.

·        Çalışanlarımızın mesleki ve kariyer gelişimini destekleriz.

·        Kurumsallaşmaya önem veririz.