Ordu Büyükşehir Belediyesi İhale
İlimiz Altınordu, Fatsa, Ünye ve Gölköy İlçelerinde bulunan işyerlerinin kiralanması, Ünye İlçesinde bulunan taşınmazın ise satışının yapılması ihale ilanı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 

 1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıdaki tabloda belirtilen İlimiz Altınordu, Fatsa, Ünye ve Gölköy İlçelerinde bulunan işyerlerinin kiralanması, Ünye İlçesinde bulunan taşınmazın ise satışının yapılması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra

Mevkii -Nevi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/Z-03 nolu 34,30 m² bilet satış ünitesi-müştemilatı. (3 yıl süre ile)

22.000.00 TL

(KDV Dahil)

1.980,00 TL

23.01.2019

11:00

2

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/Z-10 nolu 10,02 m² bilet satış ünitesi. (3 yıl süre ile)

14.500.00 TL

(KDV Dahil)

1.305,00 TL

23.01.2019

11:03

3

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/Z-11 nolu 10,02 m² bilet satış ünitesi. (3 yıl süre ile)

14.500.00 TL

 (KDV Dahil)

1.305,00 TL

23.01.2019

11:06

4

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/Z-12 nolu 10,02 m² bilet satış ünitesi. (3 yıl süre ile)

14.500.00 TL

(KDV Dahil)

1.305,00 TL

23.01.2019

11:09

5

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/Z-14 nolu 10,02 m² bilet satış ünitesi. (3 yıl süre ile)

14.500.00 TL

(KDV Dahil)

1.305,00 TL

23.01.2019

11:12

6

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/Z-19 nolu 17,00 m² bilet satış ünitesi. (3 yıl süre ile)

18.000.00 TL

(KDV Dahil)

1.620,00 TL

23.01.2019

11:15

7

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/12 nolu 37,10 m² bilet satış ünitesi. (3 yıl süre ile)

38.000.00 TL

(KDV Dahil)

3.420,00 TL

23.01.2019

11:18

8

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/16 nolu 26,30 m² bilet satış ünitesi. (3 yıl süre ile)

25.700.00 TL

(KDV Dahil)

2.313,00 TL

23.01.2019

11:21

9

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/10 nolu 15,50 m² Büfe. (3 yıl süre ile)

18.300.00 TL

(KDV Dahil)

1.647,00 TL

23.01.2019

11:24

10

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/20 nolu 19,00 m² Berber. (3 yıl süre ile)

10.300.00 TL

(KDV Dahil)

1.647,00 TL

23.01.2019

11:27

11

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/11 nolu 16,00 m² Çay ocağı. (3 yıl süre ile)

18.300.00 TL

(KDV Dahil)

1.647,00 TL

23.01.2019

11:30

12

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/21 nolu 53,00 m² Köfte salonu. (3 yıl süre ile)

18.300.00 TL

(KDV Dahil)

1.647,00 TL

23.01.2019

11:33

13

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/19 nolu 17,60 m² Hediyelik Eşya. (3 yıl süre ile)

18.000.00 TL

(KDV Dahil)

1.620,00 TL

23.01.2019

11:36

14

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/Z-09 nolu 34,00 m² Emanet yeri. (3 yıl süre ile)

14.900.00 TL

(KDV Dahil)

1.341,00 TL

23.01.2019

11:39

15

Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali 1/1-103 nolu birinci katında bulunan Büro. (3 yıl süre ile)

3.700.00 TL

(KDV Dahil)

333,00 TL

23.01.2019

11:42

16

Altınordu Sebze ve Meyve Toptancı Satış Hali 5/1A nolu 42.13 m² hal içi işyeri (3 yıl süre ile)

12.000,00 TL

(KDV Dahil)

1.080,00 TL

23.01.2019

11:45

17

Altınordu Sebze ve Meyve Toptancı Satış Hali 3B/15 nolu 49,00 m² hal içi işyeri (3 yıl süre ile)

12.000,00 TL

(KDV Dahil)

1.080,00 TL

23.01.2019

11:48

18

Fatsa Sebze ve Meyve Toptancı satış Hali 1/M nolu 93,96 m² hal içi işyeri (3 yıl süre ile)

12.000,00 TL

(KDV Dahil)

1.080,00 TL

23.01.2019

11:51

19

Fatsa Sebze ve Meyve Toptancı Satış Hali 1/N nolu 93,96 m² hal içi işyeri (3 yıl süre ile)

12.000,00 TL

(KDV Dahil)

1.080,00 TL

23.01.2019

11:54

20

Fatsa Sebze ve Meyve Toptancı satış Hali 1/O nolu 93,96 m² hal içi işyeri (3 yıl süre ile)

12.000,00 TL

(KDV Dahil)

1.080,00 TL

23.01.2019

11:57

21

Gölköy İlçesi Aydoğan Mahallesi 24 m² İşyeri. (3 yıl süre ile)

2.400,00 TL

 

216,00 TL

23.01.2019

12:00

22

Fatsa Şehirlerarası otobüs terminali 1/9 nolu 69,22 m² Tuvalet işletmeciliği (3 yıl süre ile)

50.000,00 TL

 (KDV Dahil)

4.500,00 TL

23.01.2019

12:10

23

Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali Z11 nolu 8 m² bilet satış ünitesi (3 yıl süre ile)

22.000,00 TL

(KDV Dahil)

1.980,00 TL

23.01.2019

12:13

24

Ünye İlçesi Tepeköy Mah. 107 ada 7 nolu arsa nitelikli taşınmaz satışı

2.500,00 TL

75,00 TL

23.01.2019

12:16

 

 

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00 ‘ye kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Gerçek Kişiler:
 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 7. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış faaliyet alanında “Sebze ve meyve ticareti” olduğunu dair odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. ( Hal içi işyeri ihalesi için geçerlidir.)
 8. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklardan istenilen belgeler şartnamelerinde belirtilmiştir.)
 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 11. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 12. İştirakçilerin halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2- D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Bilet satış Ünitesi ihalesi için geçerlidir.)
 13. İştirakçilerden ticari amaçla Yurtiçi ve Uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan şartname ekinde sunulan örnek (Ek1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. (Bilet satış Ünitesi ihalesi için geçerlidir.)
 14. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
 15. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. (Arsa satış ihalesi için geçerlidir)
 16. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tescilli sermayesinin en az 200.000,00 TL olduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınmış onaylı belge. (Hal içi işyeri ihalesi için geçerlidir.)
 1. Tüzel Kişiler:
 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, alınmış faaliyet alanında ‘Sebze ve meyve ticareti’ olduğunu dair tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Hal içi işyeri ihalesi için geçerlidir.)
 5. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklardan istenilen belgeler şartnamelerinde belirtilmiştir.)
 7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”
 10.  İştirakçilerin halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2- D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Bilet satış Ünitesi ihalesi için geçerlidir.)
 11. İştirakçilerden ticari amaçla Yurtiçi ve Uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan şartname ekinde sunulan örnek (Ek-1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. (Bilet satış Ünitesi ihalesi için geçerlidir.)
 12. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 13. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )      
 14. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. (Arsa satış ihalesi için geçerlidir)
 15. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tescilli sermayesinin en az 200.000,00 TL olduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınmış onaylı belge. (Hal içi işyeri ihalesi için geçerlidir.)

 İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü