GENEL SEKRETER YARDIMCISI


Bülent ŞİŞMAN
 
1976 yılında Giresun/Tirebolu’da dünyaya gelmiştir.
1998 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümünden mezun olmuş, aynı yıl Hesap Uzman Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığı'nda göreve başlamıştır. 
2001 yılında Hesap Uzmanı, 2008 yılında Baş Hesap Uzmanı olmuştur. 
2007 yılında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nda Denetim Grup Müdürlüğü yapmıştır. 
2005 yılında Marmara Üniversitesi, Mali Hukuk yüksek lisansını bitirmiş, 
2008 ve 2009 yıllarında ABD'de Boston Üniversitesi, Finansal Ekonomi bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 
2015 Yılında Adalet bölümünü bitirmiş, 
2017 yılında ise Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 
ABD'den döndükten sonra Hesap Uzmanları Kurulu, İstanbul Grup Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmiş, 14.5.2011 tarihinde istifa etmek suretiyle Maliye Bakanlığı'ndan ayrılmıştır. 
Çalıştığı holdingte mali koordinatör, şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. 
2013-2017 yılları arasında elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinde operasyonlardan sorumlu genel koordinatör olarak, İstanbul-Avrupa Yakası elektrik dağıtım ve perakende şirketinde çalışmış, saha operasyonlarını yönetmiştir. Endeks okuma, kesme-açma, tahakkuk, tahsilat, idari takip, yasal takip süreçlerini 4 yıl bizzat yönetmiş, elektrik piyasası ile ilgili mevzuat, hukuki süreç, saha operasyonları ile entegrasyonu, bütçeleme ve tarife süreçlerinin yönetilmesi konusunda derin bir bilgiye sahiptir. 
2017 yılı itibariyle yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak çalışmaya başlamış, 2019 yılı Kasım ayı itibariyle Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmış ve yeminli mali müşavirliği bırakmıştır. 
 

Bitirdiği üniversiteler;

- 1995 İstanbul Üniversitesi-Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
- 1998 İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü,
- 2005 Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk Yüksek Lisansı,
- 2010 Boston Üniversitesi, Finansal Ekonomi Yüksek Lisansı,
- 2015 Anadolu Üniversitesi, Adalet Bölümü,
- 2017 Kosova İliria Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.

6 ayrı yetki belgesine sahiptir. Yetki Belgeleri olarak, 

- Yeminli Mali Müşavirlik (TURMOB),
- Bağımsız Denetçilik (Sermaye Piyasası Kurulu),
- Bağımsız Denetçilik (Kamu Gözetimi Kurumu),
- Kredi Derecelendirme Uzmanlığı (Sermaye Piyasası Kurulu),
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı (Sermaye Piyasası Kurulu),
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı (Sermaye Piyasası Kurulu),
lisansları ve yetkileri mevcuttur.

Yayınlanmış,
2 Kitabı – 
İşletmelerde Vergi Planlaması Yöntemleri, 
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Yorum ve Açıklamaları (Uygulama El Kitabı)
2 Yüksek Lisans Tezi,
2 Uzmanlık Tezi,
45 civarı makalesi bulunmaktadır.