Ordu Büyükşehir Belediyesi Eski İhale
7 Adet ATM Cihaz Yeri ihale İlanı

 

  1. Ordu Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan, aşağıda tabloda mevki ve nevi belirtilen ATM Cihaz yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

 

İhale Tarihi

İhale saati

1

Altınordu İlçesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 6 m² kullanım alanlı ATM cihaz yeri. (U.A.V.T. sisteminde adres nosu:5212013386) (3 yıl süre ile)

33.000,00 TL

K.D.V. Dahil

2.970,00 TL

 

17/01/2018

14:00

2

Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Boyacılar parkı kenarında bulunan 6 m² kullanım alanlı ATM cihaz yeri. (U.A.V.T. sisteminde adres nosu:5123339433) (3 yıl süre ile)

19.500,00 TL

 

1.755.00 TL

 

17/01/2018

14:05

3

Fatsa İlçesi 6 m² kullanım alanlı ATM cihaz yeri. (U.A.V.T. sisteminde adres nosu:5204785397) (3 yıl süre ile)

19.500,00 TL

 

1.755.00 TL

.

17/01/2018

14:10

4

Fatsa İlçesi 6 m² kullanım alanlı ATM cihaz yeri. (U.A.V.T. sisteminde adres nosu:5262034241) (3 yıl süre ile)

19.500,00 TL

 

1.755.00 TL

 

.

17/01/2018

14:15

5

Fatsa İlçesi 6 m² kullanım alanlı ATM cihaz yeri. (U.A.V.T. sisteminde adres nosu:5439144683) (3 yıl süre ile)

19.500,00 TL

 

1.755.00 TL

 

17/01/2018

14:20

6

Fatsa İlçesi 6 m² kullanım alanlı ATM cihaz yeri. (U.A.V.T. sisteminde adres nosu:5252124051) (3 yıl süre ile)

19.500,00 TL

 

1.755.00 TL

 

17/01/2018

14:25

7

Fatsa İlçesi 6 m² kullanım alanlı ATM cihaz yeri. (U.A.V.T. sisteminde adres nosu:5156437138) (3 yıl süre ile)

19.500,00 TL

 

1.755.00 TL

 

 

17/01/2018

14:30

 

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘e kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

 

  1. ATM Cihaz Yeri :
  1. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerinden biri ( Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri yada Tic. Sicil Yetki Belgesi)
  2. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Banka adına ihaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı.(Banka antetli kağıdına.)
  3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi.
  4. Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı.(Banka antetli kağıdına)
  5. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzu
  6. İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belge.
  7. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

 

     İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü