3225
Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
Belediyemizde personele dayalı hizmet alımı suretiyle çalışmakta olan personelin işçi statüsüne geçirilmelerine ilişkin sınav takvimi

SINAVIN ADI: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı

 

SINAV USULÜ:

  • Sınav; Uygulamalı Sınav şeklinde yapılacaktır.
  • Adaylar sınava ekli listede alan bazında belirtilen yer tarihte, listede belirtilen sıra numarasına göre ve kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır.
  • Sınav saat 08:30’da başlayacak olup, adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav salonunda veya alanında hazır bulunmak zorundadırlar.

 

SINAV TARİHİ ve YERİ:

  • Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adaylar, iştigal ettikleri görevlerle ilgili alanlar baz alınarak ekli listede belirtilen tarih ve yerde, sınav yapılacaktır.
  • Sınavda çalışanların yürütmekle yükümlü oldukları iş ve vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik sınav kurulunca uygulamalı şeklinde değerlendirilmesi yapılacaktır.

 

SINAVIN İLANI VE İTİRAZ

  • Sınav bitim tarihinden sonra, sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Ordu Valiliği İtiraz Komisyonuna gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

 

        İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

07.03.2018 tarihinde sınava tabi tutulacak personel listesi
 

08.03.2018 tarihinde sınava tabi tutulacak personel listesi
 

09.03.2018 tarihinde sınava tabi tutulacak personel listesi
 

12.03.2018 tarihinde sınava tabi tutulacak personel listesi
 

13.03.2018 tarihinde sınava tabi tutulacak personel listesi
 

14.03.2018 tarihinde sınava tabi tutulacak personel listesi
 

15.03.2018 tarihinde sınava tabi tutulacak personel listesi
 

16.03.2018 tarihinde sınava tabi tutulacak personel listesi
 

19.03.2018 tarihinde sınava tabi tutulacak personel listesi
 

20.03.2018 tarihinde sınava tabi tutulacak personel listesi