440
Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
ÇAKA PLAJI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

       Ordu Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) sınırları içerisinde yer alan Perşembe İlçesi, Çaka Plajına yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 06.05.2016 tarih ve 233/09 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca 08.01.2018 tarihinde onaylanmıştır.

      03.11.2003 gün ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planların Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin” 15.maddesi gereğince 1 (bir) ay süreyle Belediyemiz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.