247
Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
ONİKİ AYDAN AZ SÜRELİ ÇALIŞAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNE İLİŞKİN

ONİKİ AYDAN AZ SÜRELİ ÇALIŞAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesinde, gerekse bu kapsamda yayımlanan Usul ve Esasların 44 üncü maddesinde; kapsamdaki idarelerde ve mahalli idare şirketlerinde oniki aydan az süreyle çalışmakta olan işçilere de en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla geçici işçi pozisyonlarında (mahalli idare şirketlerinde işçi statüsünde geçici olarak) istihdam edilmek üzere başvuru imkânı sağlanmıştır.

Bu itibarla, düzenleme kapsamında istihdam edilen personelin Başvurusunu yapmak üzere, 11.01.2018 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına müracaatları rica olunur.

 

                                                                                                             ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI