393
Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca işçi statüsüne geçirilmelerine ilişkin

DUYURU

            Belediyemizde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet alımı suretiyle çalışmakta olan personelin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca işçi statüsüne geçirilmelerine ilişkin başvurularını 02/01/2018 – 11/01/2018 günü mesai saati bitimine kadar; Durugöl Yerleşkemizde görev yapan personelin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Durugöl Yerleşke ofisinde, Merkez Yerleşkemizde çalışmakta olan personelin ise başvuruları İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğüne şahsen yapacaktır.  

 

                                                                                              İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI