Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
NAZIM İMAR PLANI

İlimiz, Fatsa İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.08.2014-2088 sayılı kararıyla I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen alanda 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2019 tarihi 2019/46 sayılı kararıyla onaylanmıştır.