Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
NAZIM İMAR PLANI

Ordu İli, Fatsa İlçesi, Ordu-Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) sınırları içerisinde hazırlanan Yalıköy Balıkçı Barınağı ve Tevsii İnşaatı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 07.05.2018 tarih ve 2018-4/5 sayılı kararı doğrultusunda 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. ve 10. Maddeleri ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca 23.05.2018 tarihinde onaylanmıştır.