Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
NAZIM İMAR PLANI

Ordu İli, Aybastı İlçesi, Toygar Mahallesi, Toygar Kabaktepe Turizm Merkezi (TM) sınırları içerisinde yer alan 412.209 m² yüzölçümlü 111 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 28.02.2018 tarih ve 2018-2/10 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca 14.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.