Ordu Büyükşehir Belediyesi Duyuru
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Yeşilce Merkez Mahallesi, Mesudiye-Yeşilce-Topçam Yaylası Turizm Merkezi sınırları içerisinde yer alan 283 ada 1 parsel ve 372 ada 2 nolu parsele yönelik hazırlanan Otel (Turizm) Alanı amaçlı 1/2000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 28.02.2018 tarih ve 2018-2/9 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca 13.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.