BELEDİYE ENCÜMENİ


ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ
 
      5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 16. maddesinde yer alan "Büyükşehir belediye encümeni, beldiye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin (...)(1) kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla sececeği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birimi amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur." hükmü gereğince, 14 Nisan 2018 tarihinden itibaren ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclisi üyeleri arasından seçilmiş ve Belediye Başkanı tarafından atanmış üyelerden oluşan Ordu Büyükşehir Belediye Encümeni şu üyelerden oluşmaktadır;

 

 

 

   
Büyükşehir Belediye Başkanı
 
   
   
Engin TEKİNTAŞ

 
   
   
Seçilmiş Üyeler
 
   
Vakıf GÜLEY
 
Akif ATLI
 
Aydın GÜNDOĞDU
 
Haşim BURSALIOĞLU
 
Ahmet ÇORUH
 
   
Atanmış Üyeler
 
   
Suat OLGUN
Genel Sekreter V.
Uğur MAĞDEN
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı
Derya CANTÜRK
Daire Başkanı
Özlem EREN
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
Ruhsar OKUR
1.Hukuk Müşaviri