Genel Bilgi


YARIŞMANIN ADI

“BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR”
Yenilikçilik Yarışması.

KONU

Yarışma, hayatı kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi çözümlerden oluşan ürün ve tasarımları içermektedir.

AMAÇ

Ordu ilinde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek, yenilikçi projeler üretmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

KAPSAM

Yarışma, Ordu ilindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda halen öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve Ordu Üniversitesi öğrencilerini kapsamaktadır.

HEDEFLER

Öğrencilerin;

1- Yenilikçi fikirler üreterek, yenilikçi düşünme bilinci kazanmaları,
2- Kalite ve verimlilik bilincini geliştirmeleri,
3- Araştırma, problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
4- Bilimsel düşünme yeteneği ve yeterliliği kazanmaları,
5- Proje tasarlama, geliştirme, oluşturma, uygulama deneyimi kazanmaları,
6- Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet etme ve özgüvene sahip olmaları,
7- Yeni bir ürün veya sistem geliştirmeleri,
8- Üretim ile ilgili olarak yeni bir teknolojik ürün geliştirmeleri hedeflenmektedir.


KATILIMCILAR

Ordu ilinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri katılabilir.

DUYURU

“Finale kalan proje sahiplerinin, 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak final değerlendirmesi ve sergi için 80x80 cm ebadındaki masa ölçülerine göre proje maketlerini hazırlamaları gerekmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin, danışman öğretmenlerin ve projeyle ilgili görsellerin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ile proje bilgileri detaylı bir şekilde hazırlanacaktır. Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğümüzce finale kalan proje sahipleri ile irtibata geçilecek ve bu bilgi ve fotoğraflar istenecektir.
Finale kalan proje sahipleri, soru ve görüşlerini yöneltmek üzere 0 452 666 52 23/11308 numaralı telefon ve yarisma@ordu.bel.tr mail adresi üzerinden Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğümüz ile irtibata geçebilirler.
Yarışmamıza ilgi gösteren bütün katılımcılara teşekkür ediyor, finale kalan proje sahiplerini tebrik ediyoruz.