Paylaş :
STABİLİZE YOL ÇALIŞMALARI

Büyükşehir Belelediyemizin sorumluluk alanında bulunan yol ağında, bugüne kadar 5.754.000 m3 ariyet malzemesi kullanılarak 4795 km stabilize yol yapımı gerçekleştirilmiştir.