Yarışma Şartnamesi

Paylaş :

 

 

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

Katılımcıların öğrenci olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Öğrenci belgelerini proje kayıt formuna yüklemelidirler.

 

Yarışmaya grup halinde de katılım sağlanabilir. Grup katılımları en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Grup katılımında ödül gruba verilecektir.

 

Bir öğrenci birden fazla proje ile de yarışmaya katılabilir. Birden fazla proje ile yarışmaya katılan öğrenci ya da grup her projeye ayrı isim vermek zorundadır.

 

Yarışmaya gönderilecek her proje için www.ordu.bel.tr adresinden “Başımıza İcat Çıkar Projesi” bölümüne kayıt yaptırarak proje formunu doldurulmalıdır.

 

Yarışma başvuruları sadece “www.ordu.bel.tr” “Başımıza İcat Çıkar Projesi” adresinden kabul edilecektir.

 

Yarışmaya başvuru yapan öğrenciler yarışma ile ilgili başvuru formlarını elden ya da posta ile en geç 06 Mart 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi 

 

Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması, kopya edilmesi ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk tamamen yarışmacıya aittir.

 

Yarışmaya katılan projeler bir ön elemeye tabi tutularak (İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite) toplamda 40 proje, sunum ve değerlendirme için final sergisine davet edilecektir.

 

2. aşamaya kalan projelerin final dönemine kadar projelerini geliştirmeleri ve detaylı bir sunum hazırlamaları gerekmektedir. Finale kalan projelerin maketlerinin yapılması ve proje sahiplerinin Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşecek olan toplantıya katılmaları gerekmektedir.

 

İlkokul, ortaokul ve lise kategorisinde yarışmaya katılan öğrencilerin mutlaka danışman öğretmenleri olacaktır.

 

18 yaşından küçük olan yarışmacılar veli izin belgesi ve danışman öğretmen bilgilerini  www.ordu.bel.tr. web sitesi üzerindeki “Yenilikçilik Projesi” adresinden elektronik ortamda sisteme girmelidir.

 

Başvuru sahibi öğrenci(ler), danışman öğretmenin imzaladığı ve okul müdürünün imzalayarak onayladığı belgeyi online başvuru sistemine yüklenecektir.

 

Yarışmada finale kalmaya hak kazanan ve sonrasında dereceye giren projeler yayınlanıp farklı etkinliklerde sergilenebilecektir. Yayınlanan ve sergilenen projelerin herhangi bir etkinlikte kullanılması ve uygulanması halinde telif ücreti ödenmeyecektir.

 

 

 

PROJE RAPORU DÜZENİ

 

Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır.

 

Paragraf başları soldan girintili, paragraflar iki yana yaslı, tek sütun biçimde düzenlenecektir.

 

Belirtilenler dışında başlık eklenmeyecektir.

 

Sayfa yapısı Word menüsünden Normal olarak ayarlanacaktır.

 

Metin içerisinde metnin görsel bütünlüğünü ve anlatımın akışını bozmayacak biçimde resimlere yer verilebilir. 

 

Metin, tüm bölümleri dahil, en fazla 8 sayfa olacaktır.

 

Belirtilen biçimsel formatın dışındaki başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.