Hakkımızda

Paylaş :
 
Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Fuaye / Kilise 
 
TARİHÇE
 
M.S. 1860 yılında (19. yy’ın ikinci yarısı) bölgede yaşayan ve kent nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Rumlar tarafından inşa edilmiştir. Ordu ili Altınordu ilçesi sınırları içinde yer alan kilise “Düz Mahalle Kilisesi” olarak kaynaklarda yer almakta olup, bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun fuaye yapısı olarak bilinmekte ve bu amaçla kullanılmaktadır.       
 
19. yy. da kentleşmenin daha yoğun olduğu Taşbaşı, Aziziye, Kirazlimanı, Saray ve Selimiye Mahalleleri kentin yamaç yerleşim alanlarıdır. Nüfus hareketliliğinin artması ve ticari faaliyetlerin her geçen gün artması ile kent güneydoğuya yelpaze gibi açılan düz alanlara doğru yayılım göstermiştir. Düz alanların bataklık ve sazlıklardan oluşması sadece bu zaman kadar ticari faaliyetlerin yapıldığı yerler olarak görülmektedir. Düz Mahalle Kilisesi (OBBKT Fuayesi) mevcut isminin mahalle olarak belirlenmesi ile aynı zamanda yamaçlarda yer alan kentsel ilk yerleşmenin doğuya açılan kısmında yer alması açısından da önemlidir. Ordu da yaşayan insanların önemli bir kısmını oluşturan Rum nüfusu Taşbaşı Mahallesinde yapılan Büyük Rum Kilisesinden sonra kentte ikinci kilise olarak ta ibadete açık uzun yıllar hizmet etmiştir.
          
XX. yüzyılın ikinci yarısında küçük bir restorasyon gören yapı asıl kullanım amacı dışında kısa bir süreliğine elektrik fabrikası ve sonrasında Ordu Belediyesince İtfaiye Binası olarak ta kullanılmıştır. Düz Mahalle Hükümet Caddesinde tiyatro binası olarak kullanılan OBBKT (Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun) 1993 yılında yangın geçirmiş ve tamamen kullanılmaz hale gelmiştir. Yeni bir tiyatro yapısına ihtiyaç duyulan kentte mevcut kilise yapısının kuzeybatı yönüne ek olarak 1996 yılında tiyatro sahnesi ve idari kısımlarından oluşan yapı inşa edilmiş ve eşgüdümlü inşaat ile mevcut kilise yapısı da restore edilmiştir. 22 Kasım 1996 yılında “75.Yıl Cumhuriyet Sahnesi” olarak tiyatro faaliyetlerinin tekrardan başlaması ile fuaye salonu olarak kullanılan kilise birçok sergiye ve etkinliğe de ev sahipliği yapmıştır.
 
20 yıl boyunca perdesi hiç kapanmadan oyunlarına devam eden OBKT 2014 yerel seçimleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu olarak yüzlerce yetişkin ve çocuk oyunlarını sanatseverler ile buluşturmaya devam etmiştir. 1964-2014 tarihleri arasında 135 yetişkin, 45 çocuk oyunu ile toplam 180 oyun sayısına ulaşmıştır. Bu süreçte birçok konuk Genel Sanat Yönetmeni ile de tanışan tiyatromuz birçok turnelerde de bulunarak hatta yurt dışına kadar uzanmıştır. Söz konusu yıllar içinde ikinci sahne yapısı da fiziki açıdan yıpranmış ve gerek teknik gerekse idari bölümleri olarak çağının gerisinde kalmaya başlamıştır.
   
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Enver YILMAZ’ın öncülüğünde Belediyemizce OBBKT yapısı 08 Nisan 2016 yılında Restorasyon/Tadilat sürecine girmiştir. Dış cepheden sahneye, teknik odadan bodrum katına, idari kısımlarından fuayesine (kilise) kadar onarım ve restorasyona tabi tutularak 08 Ekim 2016 tarihinde yeni yüzü ve sanatsal anlayışına kavuşmuştur.
 
KİLİSE’NİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ
 
Dikdörtgen planlı yapı özelliğinde inşa edilen klise 3 ana neften (Sütunlar ile ayrılmış bölüm) ve yapının doğu cephesi kubbeli ve üç çokken apsisten oluşmaktadır. Naosta (En kutsal bölüm) nefleri birbirinden ayıran iki sıra üçer sütün (6 adet)  korinth başlıklara sahiptir.  Üçlü apsis şemasına sahip yapıda apsisler birbirlerine kemerli geçişler ile bağlanmaktadır.
 
Geç Hristiyanlık Dönemine ait olan kilisenin tamamı kesme taştan inşa edilmiştir. Bazilika formuna yakın yükselen yapı çift pahlı (Eğik olarak kesilmiş kenar) kırma çatı ile örtülmüştür. 
 
Batı cephesinde yer alan kapı at nalı formlu olup, dış cephe kaval silmeler ile sınırlandırılmış bir çerçeve içine alınmıştır (Yarım ya da dörtte bir daire). Bu çerçevenin üst kısmında negatif kabartmalı piramit benzeri bir süsleme bulunmaktadır. Negatif, hareket sahip çerçeve içinde üç dikdörtgen üst pencere yüzeyine eş aralıklarla yerleştirilmiştir.
   
Doğu cephede yer alan kubbeli üç çokken apsisin üzerinde birer negatif çerçeveli dikdörtgen pencere bulunur. Hemen alınlığın eksenindeki dikdörtgen pencerenin iki tarafında yuvarlak birer pencere açıklığı mevcuttur.
   
Güney cephede yer alan ve dikdörtgen bordürle çevrelenmiş kapı, günümüzde kapatılmıştır. Kapının doğusunda yer alan her iki pencere dikdörtgen yunan haçına benzer şekilde çerçevelenmiştir. Bu cephede yer alan dört pencere yine kemer biçimli, negatif çerçeve içinde yüzeye eş aralıklarla yerleştirilmiştir.
 
Kilisenin kuzey cephesi özellikleri güney cephesi ile aynı olup, yalnız bu kısımda yer alan ve güney cephesinde kapatılmış kapı bu cephe Tiyatro sahnesine giriş kapsı olarak açılmaktadır.