Genel Bilgi

Paylaş :

YARIŞMANIN ADI

 

“BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR”           

Yenilikçilik Yarışması.

 

 

KONU

 

Yarışma, hayatı kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi çözümlerden oluşan ürün ve tasarımları içermektedir.  

 

 

AMAÇ

 

Ordu ilindeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitim gören yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek, yenilikçi projeler üretmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

 

 

KAPSAM

 

Yarışma, Ordu ilindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda halen öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve Ordu Üniversitesi öğrencilerini kapsamaktadır.

 

 

HEDEFLER

 

Öğrencilerin;

1-    Yenilikçi fikirler üreterek, yenilikçi düşünme bilinci kazanmaları,

2-    Kalite ve verimlilik bilincini geliştirmeleri,

3-    Araştırma, problem çözme becerilerini geliştirmeleri,

4-    Bilimsel düşünme yeteneği ve yeterliliği kazanmaları,

5-    Proje tasarlama, geliştirme, oluşturma, uygulama deneyimi kazanmaları,

6-    Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet etme ve özgüvene sahip olmaları,

7-    Yeni bir ürün veya sistem geliştirmeleri,

8-    Üretim ile ilgili olarak yeni bir teknolojik ürün geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

KATILIMCILAR

 

 Ordu ilindeki 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri katılabilir.