Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
ALTINORDU İLÇESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE BULUNAN İŞYERLERİ KİRALAMA İHALE İLANI

 

 1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerinde 263 ada 68 Parsel 'de kayıtlı Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

 Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

K.D.V Dahil

Geçici Teminat Bedeli

(3 yıl üzerinden)

İhale Tarihi

İhale saati

1

 274/1 nolu 10.24 m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi .

27.000,00 TL

 

2.430,00 TL

25/10/2017

14:00

2

 274/3 nolu 10.54 m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

27.000,00 TL

 

2.430,00 TL

25/10/2017

14:05

3

274/4 nolu 10.54 m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

27.000,00 TL

 

2.430,00TL

25/10/2017

14:10

4

274/5 nolu 10.54 m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

27.000,00TL

 

2.430,00 TL

25/10/2017

14:15

5

274/6 nolu 10.50 m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

27.000,00 TL

 

2.430,00 TL

25/10/2017

14:20

6

 274/8 nolu 9.92 m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

27.000,00 TL

 

2.430,00 TL

25/10/2017

14:25

7

274/9 nolu 13.40 m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi

31.500,00TL

2.835,00TL

25/10/2017

14:30

8

274/11 nolu 13.40 m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.000,00 TL

 

2.610,00 TL

25/10/2017

14:35

9

274/12 nolu 13.40 m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

29.000,00 TL

 

2.610,00 TL

25/10/2017

14:40

10

274/14 nolu 15.60 m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

33.000,00TL

2.970,00TL

25/10/2017

14:45

11

274/15 nolu 16.77 m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi.

33.000,00 TL

 

2.970,00 TL

25/10/2017

14:50

12

274/16 nolu 16.00m2 kullanım alanlı bilet satış ünitesi

33.000,00 TL

 

2.970,00 TL

25/10/2017

14:55

13

274/19 nolu 29.40m2 kullanım alanlı iç büfe.

25.000,00TL

2.250,00TL

25/10/2017

15:00

14

274/20 nolu 37.74m2 kullanım alanlı emanetçi olarak kullanılacak işyeri.

9.500,00 TL

 

855,00 TL

25/10/2017

15:05

15

274/22 nolu 15.64 m2 kullanım alanlı çay ocağı büfesi.

28.000,00TL

 

2.520,00 TL

25/10/2017

15:10

16

274/B nolu 13.44m2 kullanım alanlı büfe.

21.500,00TL

1.935,00TL

25/10/2017

15:15

17

274/C nolu 13,76 m² kullanım alanlı Berber olarak kullanılacak işyeri.

15.000,00TL

1.350,00TL

25/10/2017

15:20

18

No:274/E nolı 11.20 m² kullanım alanlıkafeterya-hazır unlu mamüller satış işyeri

17.250,00 TL

 

1.553,00TL

25/10/2017

 15:25

19

274/F nolu 15.91m² kullanım alanlı hediyelik eşya kitap-kırtasiye-müzik market satış işyeri.

18.000,00 TL

1.620,00 TL

25/10/2017

15:30

20

274/G nolu 25.53 m² kullanım alanlı Büfe olarak kullanılacak işyeri .

37.000,00 TL

 

3.330,00 TL

25/10/2017

15:35

21

274/25 nolu adresinde 80 m2 kulanım alanlı Lokal.

15.000,00TL

1.350,00TL

25/10/2017

15:40

22

274/H nolu 150 m² kullanım alanlı tuvaletin işletmeciliği.

56.000,00 TL

 

5.040,00 TL

25/10/2017

15:45

23

930 m2 kulanım alanına sahip çay bahçesi ve 23 m2 büfe.

80.000,00 TL

 

7.200,00 TL

25/10/2017

15:50

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A)      Gerçek Kişiler :

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu..
 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 7. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.( 1-2-3-4-6-7-8-10-11-12-13 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 11. İştirakçilerin halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2- D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının yada noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Sadece bilet satış ünitesi ihalesine katılacaklar için)
 12. İştirakçilerden ticari amaçla Yurtiçi ve Uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan şartname ekinde sunulan örnek (Ek1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. (Sadece bilet satış ünitesi ihalesine katılacaklar için)
 13. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )    

 

B)      Tüzel Kişiler :

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. .
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 4. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu..
 5. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.( 1-2-3-5-6-8-9-10-11-12- maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 7. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge.
 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”
 9.  İştirakçilerin halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2- D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Sadece bilet satış ünitesi ihalesine katılacaklar için)
 10. İştirakçilerden ticari amaçla Yurtiçi ve Uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan şartname ekinde sunulan örnek (Ek-1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. (Sadece bilet satış ünitesi ihalesine katılacaklar için)
 11. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği
 12. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )           .

 

 İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü