Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
İHALE İLANI

 

ORDU  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

 

1.1.Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu ve Fatsa İlçesi sınırları dâhilinde bulunan aşağıdaki tabloda yerleri belirlenen iş yerlerinin 3 yıl süre ile ve  ATM cihaz yerinin 1 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

                 

SIRA

MAHAL YERİ

Yıllık Muhammen Kira Bedeli (K.D.V.Dahil)

 

Geçici Teminat

 

İhale Tarihi

 

İhale saati

1

Altınordu ilçesi Yeni mah. Z. Hanım cad. yaya kaldırım üstünde (U.A.V.T. 3030131860) ATM Cihaz yeri

21.000,00-TL

630,00-TL

04.11.2015

14:00

2

Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mah. Hükümet Cad. Atatürk Parkı No:16-A adresinde 6,00 m2 Büfe

4.500,00-TL

135,00-TL

04.11.2015

14:05

3

Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mah. Hükümet Cad. Atatürk Parkı No:16-B  adresinde 6,00 m2 Büfe

4.500,00-TL

135,00-TL

04.11.2015

14:10

4

Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mah. Hükümet Cad. Atatürk Parkı No:16-C  adresinde 6,00 m2 Büfe

4.500,00-TL

135,00-TL

04.11.2015

14:15

5

Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mah. Hükümet Cad. Atatürk Parkı No:18-A  adresinde 6,00 m2 Büfe

4.500,00-TL

135,00-TL

04.11.2015

14:20

6

Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mah. Hükümet Cad. Atatürk Parkı No:18-B  adresinde 6,00 m2 Büfe

4.500,00-TL

135,00-TL

04.11.2015

14:25

7

Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mah. Hükümet Cad. Atatürk Parkı No:18-C adresinde  6,00 m2 Büfe

4.500,00-TL

135,00-TL

04.11.2015

14:30

8

Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mah. Hükümet Cad. Atatürk Parkı No:18-D adresinde  6,00 m2 Büfe

4.500,00-TL

135,00-TL

04.11.2015

14:35

9

Fatsa ilçesi Şerefiye mah. Pazar Cad. No:45/A 10,00 m2 ölçümlü Çay Ocağı

12.000,00-TL

360,00-TL

04.11.2015

14:40

10

Fatsa ilçesi M.Kemal Paşa Mah. Hacı Hulusi Baba Cad. No:1 8.00 m2 ölçümlü iş yeri (Köfte ve döner vb. amaçlı)

20.000,00-TL

600,00-TL

04.11.2015

14:45

11

Altınordu ilçesi otogar mevkii Yeni mah. Atatürk bulvarı no:272/B adresinde 329 m2 ölçümlü kahvehane ve lokal olarak kullanılan işyeri.

22.700,00-TL

681,00-TL

04.11.2015

14:50

12

Altınordu ilçesi Selimiye Mah. Cumhuriyet Meydanı 1 nolu 14,00 m2 yüz ölçümlü büfe

31.100,00-TL

933,00-TL

04.11.2015

14:55

13

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mah. Ziya Gökalp Cad. 1057,00 m2 yüz ölçümlü taşınmazın Otopark olarak kullanılması

20.200,00-TL

606,00-TL

04.11.2015

15:00

 

 

 

 

 1. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

 2. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

 3. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

   

  A) Gerçek Kişiler :

 

 

 

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına       kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname  ile        vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

 

B)Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar  Odasına  kayıtlı olduğunu gösterir  resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim  Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini        belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  son güncel tasdikli örneği.
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair  ilgili makamlardan  ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış  adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar  ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında  adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ))

 

ATM CİHAZ YERİ İÇİN

 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerinden biri ( Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri yada Tic. Sicil Yetki Belgesi)

 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Banka adına ihaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı.(Banka antetli kağıdına)

 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi.

 • Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı.(Banka antetli kağıdına)

 • Geçici teminatın bedelinin yatırıldığına dair makbuzu

 • İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belge.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınacak ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “Borcu Yoktur   Belgesi”

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü