Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
ARAÇ, İŞ MAKİNESİ VE BİTÜM TANKI SATIŞ İLANI

 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Araç, İş Makinesi ve Bitüm Tankı Satış İlanı

 

1-      Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olup, ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle satışa çıkarılan ve 13 kalemden oluşan araç ve bitüm tankı şartnamesi dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince, açık arttırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.

 

S.NO

CİNSİ

MARKASI

PLAKA

ŞASİ NO

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

1

OTOMOBİL

HYUNDAI ELANTRA

52 LL 022

KMHDN41BP5U135046

 

12.000,00 ?

360,00 ?

2

OTOMOBİL

RENAULT EUROPA 1.6 RNE AC

52 FF 119

VF1453K0521540588

 

10.500,00 ?

315,00 ?

3

OTOMOBİL

FORD MONDEO GLX

52 FF 001

WF0FXXGBBFVG22399

 

10.000,00 ?

300,00 ?

4

KAMYONET ÇİFT KABİN

LEVEND 1.8

52 DH 672

5104081

5.000,00 ?

150,00 ?

5

MİNİBÜS

BMC LEVEND 3,0

52 KE 711

NMC300GDMSHG01356

10.000,00 ?

300,00 ?

6

MİNİBÜS

MARGRUS 85 E 5.5

52 DY 453

514012102

5.000,00 ?

150,00 ?

7

TRAKTÖR

STEYR ZİRAİ S 16

52 RB 411

T31760S200006

15.000,00 ?

450,00 ?

8

KANAL KAZICI-YÜKLEYİCİ

KOMATSU WB93R

52-99-4201

FK1-99F 20460

20.000,00 ?

600,00 ?

9

YÜKLEYİCİ

CUKUROVA

52-99-3101

219CC0319

35.000,00 ?

1.050,00 ?

10

SİLİNDİR ( YAMA )

BOMAG

52-04-8801

10140522262

10.000,00 ?

300,00 ?

11

GREYDER

HBM-SNM3NA

52-92-2101

0300069207

20.000,00 ?

600,00 ?

12

ASFALT VE ASTAR TANKI  39,80 m3

ÖZEL İMALAT         (5 ADET)

 

 

16.800,00 ?

504,00 ?

13

ASFALT VE ASTAR TANKI  56,65 m3

ÖZEL İMALAT

 

 

4.480,00 ?

134,40 ?

 

2-      Söz konusu araç ve bitüm tankı İhale Şartnamelerinin içeriği Ordu Büyükşehir Belediyesinin www.ordu.bel.tr internet adresinden görülebilir.

3-      İhalesi 19.07.2017 Çarşamba günü saat 14.00 ’da Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-      İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenen belgeler;

       a)      Türkiye’de tebligat için imzalı adres beyanı,

       b)     Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti, veya idarece onaylı nüfus cüzdan sureti (Gerçek kişi olması halinde)

       c)      Noter tasdikli imza sirküleri,(Tüzel kişilerde şirketi temsile yetkili kişilerin)

       d)     Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri,

       e)      Geçici teminat belgesi,

      f)       İstekli tüzel kişi ise Oda Sicil Kayıt sureti (2017 yılı içinde alınmış olacaktır.) ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

      g)      Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

5-      İhale şartnamesini almak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat edilecektir. İhaleye katılabilmek için şartname bedeli olarak 30.-TL yatırılması gerekmektedir.( İstekliler Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek almak istedikleri taşınırı görebilirler.)

6-      İhale ile ilgili istenen tüm belgeler bir zarf içerisine konularak, teklif verilen araç, iş makinesi ve bitüm tankının listede bulunduğu sıra numarası, markası ve cinsi bu zarfın üzerinde yazılacaktır. Bu zarf en geç 18.07.2017 Salı günü saat 15.00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi – Ulaşım Dairesi Başkanlığı Satınalma Servisine teslim edilecektir.

İlan olunur.

 

TAŞIT-İŞ MAKİNASI SATIŞ ŞARTNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                                                                                     

   Ordu Büyükşehir Belediyesi

                                                                                                          Ulaşım Dairesi Başkanlığı