Paylaş :
İşimiz Gücümüz Ordu
ALTINORDU VE FATSA İLÇELERİNDE BULUNAN İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ

 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

 

 1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz Altınordu ve Fatsa İlçelerinde bulunan aşağıdaki tabloda yerleri belirlenen işyerleri,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra

 

Mevkii Nevi

Muhammen Kira Bedeli

Yıllık

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

 

 

1

Altınordu İlçesi Akyazı Mahallesi  Org. İbrahim Fırtına Bulvarı No: 3 – 11 adreslerinde  3. etap kıyı düzenleme sahası içerisinde yeri belirlenen, yaklaşık maliyet bedeli  86.472,54 TL olan  Altınordu İlçesi  Gazi Köprüsü ile Soya arasında bulunan yürüyüş yolu, yeşil alan ve sahil bandının bitkisel, bakım, onarım ve temizlik işi teknik şartnamesi doğrultusunda, 6’ şar   m²  kullanım alanlı 2 adet büfenin işletmeciliği,

 

 

 

  1.050,00-TL

K.D.V. Hariç

 

 

 

 

 

32,00-TL

 

 

23/03/2016

14:00

 

 

2

Altınordu İlçesi Düz Mahalle Atatürk Bulvarı No:103 adresinde 1. etap kıyı düzenleme sahası içerisinde yeri belirlenen, yaklaşık maliyet bedeli 51.514,72 TL olan Rıhtım ile Kaykay Pisti arasında bulunan yürüyüş yolu, yeşil alan ve sahil bandının bitkisel, bakım, onarım ve temizlik işi teknik şartnamesi doğrultusunda 6 m²  kullanım alanlı 2 nolu büfenin işletmeciliği,

 

 

 

 850,00-TL

K.D.V. Hariç

 

 

 

26,00-TL

 

 

 

23/03/2016

 

 

 

14:05

 

 

3

Altınordu İlçesi Düz Mahalle Atatürk Bulvarı No:89 adresinde 1. etap kıyı düzenleme sahası içerisinde yeri belirlenen, yaklaşık maliyet bedeli 51.514,72 TL olan Rıhtım ile Kaykay Pisti arasında bulunan yürüyüş yolu, yeşil alan ve sahil bandının bitkisel, bakım, onarım ve temizlik işi teknik şartnamesi doğrultusunda 6  m²  kullanım alanlı 1 nolu büfenin işletmeciliği,

 

 

850,00-TL

   K.D.V. Hariç

 

 

26,00-TL

 

23/03/2016

 

14:10

 

4

İlimiz Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi No:12/A-B adresinde toplamda 10950,88 m² yüzölçümlü,  3 ada,  1 ve 2 nolu parsellerin isabet ettiği Atatürk Parkı içerisinde 3650,52 m²  kullanım alanı üzerinde bulunan;

a)İki katlı, 288 m² kullanım alanlı restaurant, b)136,89 m² kullanım alanlı üstü kapalı teras, c)22,83 m² kullanım alanlı üstü kapalı teras, d)30,64 m² kullanım alanlı vitamin büfesi, e)8,50 m² kullanım alanlı büfe, f)               16,26 m² kullanım alanlı büfe,(dondurma ve balık ekmek) g)6,21 m² kullanım alanlı dondurma satış büfesi, h)87,21 m² kullanım alanlı kafeterya ve etrafında bulunan çay bahçesi, tuvalet

 

102.600,00-TL

K.D.V. Dahil

3.078,00-TL

23/03/2016

14:15

2.       Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3.       İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4.       İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 15:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.       İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

 

A)      Gerçek Kişiler:

 • Yasal yerleşim yeri belgesi.
 • Nüfus kayıt örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İştirakçinin restaurant işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. (Bu madde sadece Fatsa İlçesi Atatürk Parkı İşletmeciliği ihalesine iştirak edecekler için geçerlidir.)
 • İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. (Bu madde sadece Fatsa İlçesi Atatürk Parkı İşletmeciliği ihalesi için geçerlidir.)
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

 

 

 

 

 

 

 

B)      Tüzel Kişiler :

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 • İştirakçinin restaurant işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. (Bu madde sadece Fatsa İlçesi Atatürk Parkı İşletmeciliği ihalesine  iştirak edecekler için geçerlidir.)
 • İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. (Bu madde sadece Fatsa İlçesi Atatürk Parkı İşletmeciliği ihalesi için geçerlidir.)
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü