Paylaş :
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Turizm Merkezi (TM) 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 03.08.2017 tarih ve 2017-10/08 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca 04.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.