Paylaş :
ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU

Ordu Çambaşı Yaylası Turizm Merkezi (TM) sınırları içerisindeki Ordu Çambaşı Yaylası 1/25.000 Ölçekli Plan Notu Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Turizm Tesis Alanı Nazım İmar Planı Revizyonu