Paylaş :
ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İlimiz, Çambaşı Turizm Merkezi kapsamında Kış Sporları alanında , Günübirlik Tesis Alanlarına yönelik hazırlanan 1/25.000 ölçekli Ordu-Çambaşı Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonu’nun 17.03.2016 tarih ve 4/12 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi  uyarınca 31.03.2017 tarihinde onaylanmıştır.