Paylaş :
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN ARALIK 2016 MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi
gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 14.03.2017 Salı günü saat: 14.00’te Şarkiye
Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresindeki Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi
Toplantı Salonunda, 1’inci Seçim Dönemi 4’üncü Toplantı Yılı Mart ayı olağan toplantısını yapacaktır.
Kamuoyuna duyurulur. Gündem için tıklayınız.