Paylaş :
KAMULAŞTIRMA İLANI

Ordu İli Fatsa İlçesi Bahçeler, Yukarıbahçeler ve Yukarıtepe Mahalleleri sınırlarında bulunan, aşağıdaki tabloda gösterilen parseller, 12/06/2014 tarih ve 2014/033 sayılı Meclis Kararı ve eki olan Yollar ve Meydanların Tasnif Haritasına göre Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda kalan yola isabet ettiğinden; Ordu Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 15/04/2015 tarih ve 2015/316 sayılı kararı ve Ordu Valiliğin 08/05/2015 tarih ve 4862 sayılı onay yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Aşağıda mahalle, ada ve parselleri belirtilen taşınmazların malikleri/hissedarları veya varisleri kamulaştırma alanında kalan hisselerini 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 8.maddesine göre İdaremize uzlaşma yoluyla devretmek istemeleri halinde, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Ordu Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde İdaremize başvuru yapılmaması halinde; Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince İdaremizce parsel malikleri/hissedarları aleyhine bedel tespit ve tescil davası açılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Kam. Kıs. (m2)

Hissedarın Adı Soyadı

Pay

Payda

Varisin Adı Soyadı

Yukarıtepe

120

31 (Eski:3)

133,15

Bekir KARAÇİÇEK

3

512

Fatma KARAÇİÇEK,

Huriye KARAÇİÇEK

Yukarıtepe

120

26 (Eski:6)

621,31

Bayram BİCİL

1

1

Yahya KOCAGÖZ

Yukarıtepe

120

7

576,68

Zekiye IŞIK

1

2

Recep BİCİL

Hüsne USTA

Şeker BİCİL

Bahçeler

148

38 (Eski:17)

728,98

SADİKA SINANMIŞ

Fatma DEMİREL

Hava ÖĞÜTCÜ

9

 

9

 

9

400

 

400

 

400

 

 

7201 sayılı tebligat kanunu gereğince ilanen tebliğ olunur.