BELEDİYE ENCÜMENİ


ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ
 
      5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 16. maddesinde yer alan "Büyükşehir belediye encümeni, beldiye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin (...)(1) kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla sececeği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birimi amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur." hükmü gereğince, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Meclisi üyeleri arasından seçilmiş ve Belediye Başkanı tarafından atanmış üyelerden oluşan Ordu Büyükşehir Belediye Encümeni şu üyelerden oluşmaktadır;

 

 

 

   
Büyükşehir Belediye Başkanı
 
   
   
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER

 
   
   
Seçilmiş Üyeler
 
   
Celal TEZCAN
 
Yeliz ÜRER ARAZ
 
Abdullah COCİ
 
Aşkın BAŞ
 
İsmet YÜCESOY
              
   
Atanmış Üyeler
 
   
Coşkun ALP 
Genel Sekreter V. 
Suat OLGUN
Genel Sekreter Yardımcısı
Zafer YILMAZ
Mali Hiz. Dairesi Bşk. V.
İlhan YILMAZ
İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
Melek YILMAZ
 1.Hukuk Müşaviri V.